Min bog om 9 måneder på sergentskolen i Sønderborg. Læs hele eBogen: Katrine Kracke – en historie om vinkler.

Nordisk Film købte filmrettighederne til den, men gjorde desværre ikke brug af retten. Og jeg fik aldrig skrevet fortsættelsen – om de 4 år på Hærens Officersskole, som jeg ellers lovede dem :-/

Bog, Katrine Kracke, forside
Du kan købe den helt almindelige papirudgave her, prisen er inklusive forsendelse:
Ankomst
Katrine Kracke var heldig den dag. Hun kunne nøjes med en tur i en rutebil: Længere var der ikke fra Kolding til Haderslev. Og oven i købet kunne hun følges med sin gamle håndboldkamme-rat, Lene.
– Så er det her, de unge damer skal af, grinede chaufføren indforstået og standsede præcis over for kasernen.
– Tak, sagde de begge med øjnene stift rettet mod kasernen.
– Det er da godt, vi ikke skal blive her, sagde Katrine for-trøstningsfuldt. – Den ser ikke særlig hyggelig ud.
– Nej, og den er også alt for lille. Vi bliver mange på studen-terholdet, så vi skal være på en stor kaserne, tilføjede Lene.
Hun havde check på detaljerne som sædvanlig. De gik lang-somt over vejen, mod lågen. I god tid. Masser af god tid. Ved vagten viste de antagelsespapirer, rejseblanketter og sygesik-ringsbevis.
– Ja tak, jeg tror det slår til, sagde vagten. – Vi behøver sgu ingen papirer fra rekrutter, fnisede han henrykt til sin kollega bagest i vagtburet. – Man kan se det.
– Og slet ikke fra kællinger, supplerede den anden.
Begge vagter knækkede sammen af grin. Katrine og Lene kiggede på hinanden, overraskede over velkomsten. Ingen af dem sagde noget. De gik fra vagten og tværs over en stor plads. Fulgte skiltene, der markerede retningen for “nyindkald-te”.
Opdagede at også andre var på vej. Alle gik de i retning af et caféteria, hvor man kunne købe kaffe, brød og slik.