Arbejdsliv

2018-
Forlaget November ApS, Verdens mindste boghandel ApS; cvr 10016797

2017-
Forfatter på fuld tid; debuterede som fagbogsforfatter i 1998, som skønlitterær forfatter i 2003

2004-
Ejer af Akademia, stiftet sammen med min datter Dorte Gro, fra 2012 sammen med min mand Per Kreutzmann; cvr 28187696

1985-
Egen virksomhed, fra 1998 på fuld tid, Karen Schultz ApS; cvr 10016797, og Karen Schultz, cvr 15245832

Tidligere …

2008-2021
City-hus skindergade15.dk ApS, fra 2015 sammen med min datter Dorte Gro; cvr 36548630

2010-2014
Formand for universitetscensorer i Psykologi i Danmark. Fra 2006: Næstformand

2010-2011
Kommentator på Berlingske Tidendes debatsider

2003-2005
Hærens Operative Kommando: Chef for den danske CIMIC-enhed (mobiliseringsplacering). Pr. 15. januar 2004: Oberstløjtnant af reserven ved Den Kongelige Livgarde

1999-2003
Hærens Operative Kommando: CIMIC-officer med ansvar for civilt-militært samarbejde (mobiliseringsplacering)

1997-1999
Landkommando i Rendsburg: Operativ forbindelsesofficer (mobiliseringsplacering)

1998
Storstrøms HandelshøjskoleCenter og Handelsskolen i Nykøbing F.: Kursus- og udviklingschef

1997-1998
Storstrøms HandelshøjskoleCenter: Studieleder for Sundhedsvæsenets Diplomlederuddannelse for læger, sygeplejersker m.fl. (halv tid)

1993-1998
Berlingske Tidende: Kommentator på debatsiderne. Fra 1996-1997 tillige freelance journalist på “Eksistens”, lørdagstillæg

1994-1997
1. Sjællandske Brigade/Hærens Operative Kommando: Operativ vagtchef, forbindelsesofficer, sektionschef i pressecentret (mobiliseringsplaceringer). Pr. 1. juli 1994: Major af reserven ved Danske Livregiment

1995-1996
Lisberg Management: Forsker i kvalitetsmåling af serviceydelser, eksemplificeret ved 100 lederudvælgelsesprocesser

Vordingborg Kaserne
1991-1993
Chef for hjemsendt panserinfanterikompagni, der blev mønstret i perioden (mobiliseringsplacering). Pr. 1. januar 1992: Kaptajn i reserven ved Danske Livregiment

1988-1990
Chef for Hærens Materielkommandos Rekrutskole

1987-1988
Uddannelsesofficer ved Danske Livregiment

1984-1987
Næstkommanderende ved to forskellige underafdelinger: Værnepligtige henholdsvis panserinfanteri, stående styrke. Pr. 1. juli 1984: Premierløjtnant. Pr. 1. maj 1986: Kaptajn ved Danske Livregiment

Go to Top